Nescube V2.3 汉化版 for Java(J2ME)

FC模拟器
178KB
2016-01-21
已通过安全检测

软件介绍

    是一款免费的手机java(j2me)平台FC/NES游戏模拟器,可以直接读取存储卡上的nes游戏文件,支持游戏存档;
 
    软件自带一个超级经典的Nes游戏《超级玛丽》;
    玩游戏之前先需要进行参数设置,比如按键设置,屏幕设置等等;
 
    软件默认按键设置:
    2键:菜单指令向上/角色向上移动
    8键:菜单指令向下/角色向下移动
    4键:菜单指令向左/角色向左移动
    6键:菜单指令向右/角色向右移动
    5键:确定/开始/对话/开启宝箱
    其它按键(射击、跳跃等)可自己设置;
 

复制本页面地址把精彩内容推荐给您的好友 https://www.fcnes.com/emu/fc/596.html

软件下载